Creative Corporation

Efter entreprenören har mejslat ut sin affärsidé finns möjligheten att söka till vårt två-åriga inkubatorsprogram creative corporation. Här ges entreprenören stöd att förverkliga sin affärsmodell, hitta nya vägar till finansiering, nya arbetsmetoder och marknader.

Entreprenören erbjuds affärscoachning, mentorskap och konsultation genom vårt expertnätverk utifrån behov. För att ta del av vårt inkubatorsprogram på bästa sätt ser vi gärna att entreprenören flyttar in i inkubatorn och tar del av vår kreativa och dynamiska arbetsmiljö i Sliperiet.

Ansökan till vårt Creative corporation-program har ett löpande intag, ta kontakt med Barbro eller Johan för mer information.