Creative Corporation

I creative corporation tar du del av vår inkubator och kan upp till två år utveckla ditt företag. Här hittar du ditt fokus, bygger självledarskap och en resiliens som är nyckeln till ett hållbart och uthålligt företagande som bär fram den förändring som du vill skapa.

När du blir antagen får du ett eget kontor, eget skrivbord eller en mer flexibel arbetsplats beroende på dina behov. Du tar dela av creative corporation, regelbunden affärsutvecklingsstöd, dedikerade coacher samt tillgång till hela eXpressions nätverk.

Vem vänder vi oss till?

Creative corporation vänder sig till dig som verifierat din affärsidé, testat din affärsmodell och är redo att utveckla och bygga ditt företag. Kanske är du forskare eller student vid Umeås universitet, eller så har du en bakgrund från det regionala näringslivet. Det viktiga är att du har en affärsidé som är nytänkande och unik och inom de kreativa och kulturella näringarna och riktigt bra med driv.

Löpande antagning

Vårt Creative corporation-program är öppet året runt!

Är du intresserad kontakta våra ansvariga coacher:

Barbro Renkel, affärscoach hos Uminova eXpression
barbro.renkel@uminovaexpression.se, 070-555 97 23 eller

Johan Gustafsson, affärscoach hos Uminova eXpresssion
johan.gustafsson@uminovaexpression.se 070- 327 88 26

eXpressions arbetsmetod

Vår arbetsmetod utgår från lean startup med en agil process där du med hjälp av våra dedikerade coacher, olika experter och branschfolk bygger ditt företag samtidigt som du utvecklar dina samarbeten och ett starkt nätverk inom kulturella och kreativa näringar. Du kombinerar och integrerar designprocessen med användarfokus och affärsutveckling mot ett hållbart företag.

Affärsutveckling: Har företaget rätt affärsmodell eller borde vi pröva nya vägar i t ex nytt kundfokus, värdeerbjudande, prissättning, försäljningskanaler etc?

Produkt- och tjänstedesign: Har jag hittat rätt lösning, på en för kunden relevant frågeställning? Hur kan jag tillgodose att mitt erbjudande passar kunden? Att jobba med användarcentrerad utveckling av dina tjänster/produkter/erbjudande är en av vägarna att nå framgång/målet. Vi värdesätter en iterativ process i alla steg där målet är att ditt erbjudande bör överstämma och gärna överträffa dina kunders förväntningar. Insikter om vad som kan ge reella och upplevda fördelar med just ditt erbjudande, kan beskrivas i en kundresa. Detta och många fler kreativa och testande metoder får du tillgång till

Sälj och kundrelationer: Hur får jag kontakt med rätt potentiella kunder? Hur lägger jag upp min marknadsstrategi? Hur prissätter jag mina produkter och tjänster? Hur kombinerar jag olika sätt att nå ut till kund? (digitala respektive fysiska försäljningskanaler).

Säljcoachning: Vi lägger stor vikt vid att arbeta målstyrt och nära potentiella kunder och så snabbt som möjligt skapa ”riktiga” intäkter mot målet att bygga ett hållbart företag. På eXpressions högt värderade säljträning lär du dig hur alla delar i köp- och säljprocessen fungerar och får dessutom träna praktiskt med vår säljcoach. Du får insikt i dina personliga egenskaper för att utveckla dina förmågor som stämmer överens med dina mål och dina värderingar.

Varumärke och kommunikation: Hur bygger jag och positionerar mitt och mitt företags varumärke, lokalt, nationellt och internationellt? Hur arbetar jag strategiskt och kreativt med mitt varumärke och min kommunikation för att nå ut? Hur skapar jag affärsnytta genom att nå ut med mina budskap och stärka relationerna med mina intressenter och målgrupper?

Immaterialrätt-hur skyddar jag min formgivning, varumärke, upphovsrätt eller support kring hur söker man patentskydd.

Team och samarbeten– betydelsens av att bygga samarbeten och att skapa informella team för olika projekt samt om ni är flera i företaget skapa tydliga roller med insikter om era styrkor och svagheter.

Key metrics: Vilka är de allra viktigaste målen och mätpunkterna för att mitt företag går framåt och att jag når mina mål? Varför det? Hur kombinerar jag långsiktiga mål med kortsiktiga?

Process: Hur gör jag för att ha en effektiv process framåt samtidigt som vi testar och utveckar vårt användarfokus såväl som affärsmodell

Struktur, ordning och reda: Har vi koll på avtal, budget, balansräkning, bokföring?

Det är viktigt att komma ihåg att det krävs rutiner, tid och uthållighet för att lyckas med ditt företag. De förväntningar vi har på de entreprenörer som finns i vår inkubator är att aktivt delta och dela med sig, vi växer tillsammans.

I självledarskapet är det du som leder din process, våra coachers roll är att hjälpa dig komma fram till vägval, fokus och prioriteringar – för att du ska uppnå dina målsättningar.

Labb och studios för visualisering och produktutveckling

Vi tror på styrkan i att snabbt våga prova saker som inte fungerar perfekt, visualisera fram en skiss/prototyp, och jämföra med fokus på att snabbt röra sig mot de användnings- och affärsmodeller som fungerar.

Med de avancerade labb och studios för visualisering och rapid prototyping som finns i Sliperiet  kommer du kunna utveckla prototyper, göra dina användartester, och snabbt utveckla produkter och tjänster fram mot en marknad.

SPARK

Spark är ett eXpressions nätverk med branschexperter inom olika områden som brinner för att dela med sig av sina kunskaper och insikter till eXpressions företag på olika nivåer för att hjälpa dem att växa. Under tiden i inkubatorn får du tillgång till en personlig SPARK konsult som väljs i dialog med din affärscoach.

Startup + SPARKkonsult = Samarbeten och tillväxt!

Spark betyder gnista på engelska. (Eller som på svenska, en spark i rätt riktning.) Spark är konstruerat som vårt tändstift för att få ut maximal effekt under tiden du bygger ditt företag. Precis som ett tändstift i en förbränningsmotor är ditt nätverk och mentorer en av de viktigaste komponenterna.

Syfte:
Att skapa starkare band mellan eXpressions levande startup-scen och landets/ regionens blomstrande etablerade företag är nödvändiga för att öka innovationstakten och ekonomisk tillväxt.

  • Stötta och utveckla eXpressions entreprenörer och deras företag.
  • Kunskapsutbyte
  • Nya insikter & perspektiv
  • Givande diskussioner & lösningar
  • Utvidga och breddat nätverk inom sin bransch och mellan branscher inom kulturella och kreativa näringar.
  • Utveckla sitt entreprenörskap
  • Förstärka företagets förmåga att växa genom extern kompetens.
  • Skapa utveckling i regionens näringsliv.

eXpressions SPARK konsulter är noga utvalda utifrån att ha erfarenhet från eget företagande eller ledande positioner inom sin bransch.