eXpression Ideation – Våren 2018


Vi arbetar hela tiden med idéutveckling och kreativitet. eXpression Ideation är ett samarbete mellan Uminova eXpression och Handelshögskolan vid Umeå universitet som vänder sig till studenter vid Umeå universitet som vill testa och utveckla sina idéer i team. Här visas ett kreativt samarbete mellan Proto Proto, Powered by Women och Hartafilm tillsammans med studenter vid Umeå universitet.