North Chapter är ett bokförlag med fokus på att ge ut och sprida skön- och facklitteratur från norra Sverige.
Förlaget startades i januari 2015.
North Chapter ger också skrivkurser, erbjuder lektörstjänster och tar sig an skrivuppdrag av olika slag, beställningsböcker, artiklar, reportage, reklamtexter mm.

www.northchapter.se