KREATIVA OCH KULTURELLA NÄRINGAR

De kreativa och kulturella näringarna (KKN) står i dag för omkring tre procent (3 %) av Sveriges BNP. I Västerbotten drivs över 2 000 verksamheter inom dessa näringar. Förutom att de berikar den kreativa och kulturella utvecklingen i vårt län skapar de också jobb och ekonomisk tillväxt.

År 2015 var närmare 30 procent av de verksamma i kreativa och kulturella näringarna under 36 år. Över hälften, 55 procent, var kvinnor och nästan 20 procent hade utländsk bakgrund.

Svensk varuexport från verksamheter inom de kreativa och kulturella näringarna uppgick till dryg 20,5 miljarder kronor 2015. Och här finns fortsatt en enorm utvecklingspotential.

Du kan läsa mer om dessa branscher hos Tillväxtverket.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search